สิ่งที่ต้องใช้เพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง?

สิ่งที่ต้องใช้เพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง? เรามักเป็นพยานให้กับบุคคลหลาย ๆ คนแสวงหาตำแหน่งผู้นำในหลากหลายขนาดและองค์กรประเภท แต่น้อยกว่าที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริง! อะไรที่แตกต่างจาก LEADER ที่ แท้จริงจากส่วนที่เหลือ? คนจะกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้ดีขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าแทนที่จะใช้คำสำนวนที่ว่างเปล่าและทำสัญญาที่ไม่ได้ผลซึ่งจะได้ผลน้อยมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือ เป็นคนละเรื่อง? ด้วยเหตุนี้บทความนี้จะพยายามพิจารณาทบทวนและอภิปรายโดยใช้วิธีการในการจดจำสิ่งนี้หมายความว่าอะไรและหมายถึงอะไรและเหตุใดจึงสำคัญ 1. ฟัง; เรียนรู้; ความเป็นผู้นำ: ไม่มีคำตอบใด ๆ เลยดังนั้นผู้นำที่ชาญฉลาดฟังอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความต้องการเป้าหมายลำดับความสำคัญและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนได้เสีย! เฉพาะเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนแสดงความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพองค์กรต้องมีความเกี่ยวข้องและยั่งยืน! 2. เอาใจใส่; เน้น: ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องแสดงออกและรักษาระดับการเอาใจใส่ของแท้สูงสุดเพื่อที่จะทราบวิธีการที่ดีที่สุดให้วางความสำคัญของพวกเขาเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ดียิ่งขึ้น! 3. ทัศนคติ; สนใจ; พูด ได้ไม่พอว่าคุณมีทัศนคติที่ดี แต่ก็ต้องดำเนินไปด้วยมุมมองและแนวทางที่สามารถทำได้! เมื่อทำเช่นนี้ให้เน้นความสนใจของคุณในสิ่งที่จำเป็นที่สุดและจำเป็นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน! จำไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้นำที่แท้จริงเพื่อให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจข้อความที่จะอธิบายว่าทำไมคนอื่น ๆ ควรจะมีส่วนร่วมมากขึ้นและมุ่งมั่น! 4. เจาะลึก; ค้นพบ; ส่งมอบ: แทนที่จะสมมติว่าคุณมีคำตอบทั้งหมดเราต้องพร้อมเต็มใจและสามารถเจาะลึกเข้าไปในตัวเลือกและทางเลือกและค้นพบแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ สิ่งที่แตกต่างจากผู้นำที่แท้จริงคือจากส่วนที่เหลือซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาและส่งมอบมากเกินไป! 5. ความเป็นเลิศ; ความอดทน พลัง: ผู้นำที่แท้จริงต้องการความเอาจริงเอาจังสูงสุดและรักษาความอดทนมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะยอมแพ้ ฯลฯ ! ต้องเป็นเป้าหมายของผู้นำเพื่อสร้างพลังให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ร่วมกัน! 6. เกี่ยวข้อง; ความน่าเชื่อถือ ตอบสนอง: องค์กรจะไม่ได้รับผลประโยชน์เว้นแต่ / จนกว่าผู้นำจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนเกี่ยวข้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและยั่งยืน! … Read moreสิ่งที่ต้องใช้เพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง?